Rada školy


 

RADA ŠKOLY PRI REEDUKAČNOM CENTRE SOLOŠNICA

Členovia Rady školy pri Reedukačnom centre Sološnici:

Mgr. Martina Oravcová - predseda
Mgr. Iveta Ondrovičová - člen
Pavol Koporec - člen
Anna Dinušová - člen
Mgr. Stanislav Oravec - člen
PaedDr. Lucia Takáčová - člen
Mgr. Rudolf Novák - člen
Vladimír Báchor - člen
nstržm. Mário Blecha - člen
Mgr. Ľubomír Novák - člen
Mgr. Monika Oravcová - člen