Verejné obstarávanie

V súlade s §9 ods. 9 Zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

 

Profil verejného obstarávateľa

  05.10.2015 - profil [pdf]


 

 

Výzvy na predloženie ponúk verejného obstarávania

Nie je k dispozícii žiadny dokument.


 

 

Súhrnné správy zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 €


  07.08.2018 - Súhrnná správa za rok 2017

  10.10.2015 - súhrnná správa za rok 2014

  10.10.2015 - súhrnná správa za rok 2011

  05.10.2015 - súhrnná správa za rok 2013 [pdf]

  05.10.2015 - súhrnná správa za rok 2012 [pdf]