Internát


 

CHARAKTERISTIKA UBYTOVACÍCH PRIESTOROV

Internát je dvojpodlažná budova, kde sú ubytovaní žiaci reedukačného centra. Na prízemí budovy je k dispozícii šesť izieb, tri spoločenské miestnosti, jedna televízna miestnosť, dve zborovne pre vychovávateľov, šatne a zdravotná miestnosť. Na poschodí je deväť izieb, štyri spoločenské miestnosti, televízna miestnosť, ochranná miestnosť, dve zborovne pre vychovávateľov, šatne a kancelária vedúceho výchovy. Na každom poschodí sa nachádza zariadenie na osobnú hygienu. Internát je napojený na verejné inžinierske siete, vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne. Vnútorné prostredie internátu spĺňa požiadavky na denné osvetlenie, umelé osvetlenie a taktiež vykurovanie a vetranie. Súčasťou internátu je aj kuchyňa a jedáleň. Pri stravovaní sa dodržiavajú smernice o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti pri spoločnom stravovaní. V suteréne sa nachádza práčovňa a sklady.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

1. V internáte sa nachádza zdravotná miestnosť a miestnosť zdravotnej sestry na prízemí, ktorá má pod kontrolou lieky a liečivá.
2. Každé ochorenie žiaka a požadované ošetrenie je treba hlásiť cestou nočných vychovávateľov u zdravotnej sestry od 7,00 - 7,30 hod. denne okrem soboty a nedele.
3. Podávanie liekov dopoludnia zabezpečuje zdravotná sestra, poobede službukonajúci vychovávateľ, v noci pomocný vychovávateľ.
4. Zdravotná dokumentácia sa nachádza u príslušnej detskej lekárky.
5. Vylúčenie žiaka z pedagogického procesu zo zdravotných dôvodov na 1-3 dni spadá do kompetencie zdravotnej sestry. Na 3 a viac dní spadá do kompetencie lekárky.
6. Ak je žiak vylúčený z pedagogického procesu na základe zdravotných dôvodov, je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zdravotné a hygienické opatrenia.

Zdravotná sestra - Alena Vacíková

PERSONÁLNE OBSADENIE PRACOVNÍKMI VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA

Úsek výchovy mimo vyučovania
 
Vedúci výchovy: Rastislav Landl

Denní vychovávatelia:
Daniela Kovárová
Mgr. Martin Lovíšek
Pavol Koporec
Mgr. Iveta Ondrovičová
Mgr. Peter Goga
Peter Hlavenka
Erika Dinušová
Mgr.Blažena Ďurďovičová
Renáta Struhárová
Mgr. Jozef Prelec
Mgr. Juraj Mízner
Monika Miháliková
Ján Vacík


Pomocní vychovávatelia:
Vacík Ján
Karol Junas
Sedlák Pavol
Kubeňák Michal
Bartoš Dominik
Rybár Jozef

AKTIVITY MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI POČAS VÝCHOVY

Pre chlapcov počas mimoškolskej činnosti vychovávatelia organizujú rôzne akcie a podujatia. Tieto sa zameriavajú najmä na:
- šport, zdatnosti
- vedomosti
- spoločenské správanie
- keatívnu hudbu
- kultúru, hudbu
- relaxáciu

Na úseku výchovy pracujú tiež záujmové krúžky. V tomto školskom roku funguje šesť krúžkov:
1. stolnotenisový krúžok
2. volejbalový krúžok
3. atletický krúžok
4. krúžok výpočtovej techniky
5. strelecký krúžok
6. futbalový krúžok