Internát


 

CHARAKTERISTIKA UBYTOVACÍCH PRIESTOROV

Internát je dvojpodlažná budova, kde sú ubytovaní žiaci reedukačného centra. Na prízemí budovy je k dispozícii šesť izieb, tri spoločenské miestnosti, jedna televízna miestnosť, dve zborovne pre vychovávateľov, šatne a zdravotná miestnosť. Na poschodí je deväť izieb, štyri spoločenské miestnosti, televízna miestnosť, ochranná miestnosť, dve zborovne pre vychovávateľov, šatne a kancelária vedúceho výchovy. Na každom poschodí sa nachádza zariadenie na osobnú hygienu. Internát je napojený na verejné inžinierske siete, vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne. Vnútorné prostredie internátu spĺňa požiadavky na denné osvetlenie, umelé osvetlenie a taktiež vykurovanie a vetranie. Súčasťou internátu je aj kuchyňa a jedáleň. Pri stravovaní sa dodržiavajú smernice o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti pri spoločnom stravovaní. V suteréne sa nachádza práčovňa a sklady.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

1. V internáte sa nachádza zdravotná miestnosť a miestnosť zdravotnej sestry na prízemí, ktorá má pod kontrolou lieky a liečivá.
2. Každé ochorenie žiaka a požadované ošetrenie je treba hlásiť cestou nočných vychovávateľov u zdravotnej sestry od 7,00 - 7,30 hod. denne okrem soboty a nedele.
3. Podávanie liekov dopoludnia zabezpečuje zdravotná sestra, poobede službukonajúci vychovávateľ, v noci pomocný vychovávateľ.
4. Zdravotná dokumentácia sa nachádza u príslušnej detskej lekárky.
5. Vylúčenie žiaka z pedagogického procesu zo zdravotných dôvodov na 1-3 dni spadá do kompetencie zdravotnej sestry. Na 3 a viac dní spadá do kompetencie lekárky.
6. Ak je žiak vylúčený z pedagogického procesu na základe zdravotných dôvodov, je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zdravotné a hygienické opatrenia.

Zdravotná sestra - Alena Vacíková

PERSONÁLNE OBSADENIE PRACOVNÍKMI VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA

Úsek výchovy mimo vyučovania
 
Vedúci výchovy: Rastislav Landl

Denní vychovávatelia:
Daniela Kovárová
Mgr. Martin Lovíšek
Pavol Koporec
Mgr. Iveta Ondrovičová
Mgr. Peter Goga
Peter Hlavenka
Erika Dinušová
Mgr.Blažena Ďurďovičová
Renáta Struhárová
Mgr. Jozef Prelec
Mgr. Juraj Mízner
Monika MihálikováPomocní vychovávatelia:
Vacík Ján
Karol Junas
Sedlák Pavol
Kubeňák Michal
Bartoš Dominik
Rybár Jozef

AKTIVITY MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI POČAS VÝCHOVY

Pre chlapcov počas mimoškolskej činnosti vychovávatelia organizujú rôzne akcie a podujatia. Tieto sa zameriavajú najmä na:
- šport, zdatnosti
- vedomosti
- spoločenské správanie
- keatívnu hudbu
- kultúru, hudbu
- relaxáciu

Na úseku výchovy pracujú tiež záujmové krúžky. V tomto školskom roku funguje šesť krúžkov:
1. stolnotenisový krúžok
2. volejbalový krúžok
3. atletický krúžok
4. krúžok výpočtovej techniky
5. strelecký krúžok
6. futbalový krúžok