Dokumenty


 

  12.01.2020 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2018/19

  30.01.2019 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2017/2018

  11.04.2017 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2015/2016

  09.12.2015 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2014/2015

  10.10.2015 - ZOZNAM DOKUMENTÁCIE A OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH K DOBROVOĽNÉMU POBYTU

  10.10.2015 - Časopis RC book

  10.10.2015 - Časopis Redemák

  10.10.2015 - Napísali o nás - časopis Live

  10.10.2015 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2013/2014

  10.10.2015 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2012/2013

  10.10.2015 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2011/2012

  10.10.2015 - Správa o výsledkoch vých.-vzdel. činnosti za šk. rok 2010/2011

  10.10.2015 - Správa o výsledkoch vých.- vzdel. činnosti za šk. rok 2009/2010