Detail príspevku


Novinka

Pridané dňa: 29.11.2020

Týždeň boja proti drogám 16.-20.11.2020


Cieľom našej školy je sústavná a systematická prevencia, formulovanie prosociálneho správania, poskytovanie možnosti pre rozhodovanie, podpora mimoškolských aktivít a budovanie pozitívneho sociálneho prostredia. A preto sme sa rozhodli v rámci Týždňa boja proti drogám zorganizovať niekoľko akcií pre žiakov nášho zariadenia. Uskutočnila sa strelecká súťaž žiakov Základnej školy a žiakov učebného odboru Strojárska výroba. Poradie žiakov bolo nasledovné: 1.miesto Salay Mário 2.miesto Kroščen Bohumil 3.miesto Špitko Dominik Dňa 19.11.2020 prebiehala výtvarná súťaž na tému:"Stop drogám". 1.miesto Kurucz Alex 2.miesto Katona Daniel 3.miesto Šípoš Kristián Súbežne prebehol nohejbalový turnaj 1.miesto Katona, Šípoš 2.miesto Garady, Horváth 3.miesto Klesa, Skrežina, Miko Žiakom bol premietnutý film s protidrogovou tematikou a diskutovali o tom, čo videli. Počas celého týždňa žiaci na hodinách Etickej výchovy vypĺňali dotazník na zistenie informovanosti žiakov o drogách a následne sa viedli diskusie a debaty na túto tému.