Detail príspevku


Článok

Pridané dňa: 11.11.2020

Strelecká súťaž


Počas jesenných prázdnin sa uskutočnila strelecká súťaž žiakov ZŠ a žiakov SOŠ. Z počtu 7 žiakov ZŠ, boli strelecky úspešní 4 žiaci. V skupine žiakov SOŠ boli úspešní všetci súťažiaci. Súťaž vyhodnotil riaditeľ zariadenia Mgr. Hudec a všetkých súťažiacich ocenil a zagratuloval im.