Detail príspevku


Článok

Pridané dňa: 16.12.2018

Týždeň boja proti drogám


Cieľom primárnej prevencie drogových závislostí v našom zariadení je realizovať prevenciu nenásilnou a pre žiakov zaujímavou formou. Cieľom je sústavná a systematická prevencia, formulovanie prosociálneho správania, poskytovanie možnosti pre rozhodovanie, podpora mimoškolských aktivít a budovanie pozitívneho sociálneho prostredia. A preto sme sa rozhodli v rámci Týždňa boja proti drogám zorganizovať niekoľko akcií pre žiakov nášho zariadenia